Lịch Sử

 

 Để đáp lại lời mời gọi của Chúa Thánh Thần, để theo sát Đức Kitô và để cộng tác với Giáo Hội trong việc loan báo Tin Mừng, Dòng Chị em Con Đức Mẹ Mân Côi đã được Đức Cha Đôminicô Maria Hồ Ngọc Cẩn sáng lập ngày 8-9-1946 tại Trung Linh, Bùi Chu. Như những hạt giống Tin Mừng được gieo vào lòng đất Mẹ Việt Nam, các Nữ tu Mân Côi cũng được ươm trồng, lớn lên, và phát triển giữa những thăng trầm của lịch sử. Dòng thuộc quyền địa phận, tuyên khấn công khai 3 lời khuyên Phúc Âm, sống đời sống cộng đòan và chuyên họat động truyền giáo.


Với biến cố đất nước năm 1954, một số lớn chị em đã di chuyển vào miền đất Chí Hòa thuộc Tổng Giáo Phận Sài Gòn. Tại đây, Hội Dòng đã bắt đầu đón nhận ơn gọi mới và tiếp tục phát triển. Hiện nay, địa bàn họat động của Dòng gồm có 27 cộng đoàn tại Việt Nam, 6 cộng đoàn tại Hoa Kỳ, và một cộng đoàn tại Pháp. Tại Trung Linh, Bùi Chu, "Cái Nôi của Hội Dòng," cũng đang phát triển về mọi mặt.


Tôn Chỉ, Mục Đích, và Sứ Mạng:


Nữ Tu Mân Côi hiến dâng cuộc đời cho Thiên Chúa để phục vụ và chia sẻ cho tha nhân điều mình đã sống theo tinh thần Phúc Âm và theo linh đạo Dòng.

Mục đích tổng quát: vinh danh Chúa, hiển danh Mẹ, thánh hóa bản thân, và cứu các linh hồn.


Sứ Mạng:

Giáo dục đức tin cho các Kitô hữu
Giới thiệu Chúa Kitô cho lương dân
Phục vụ trong các lãnh vực giáo dục, mục vụ, xã hội và từ thiện.

 

Linh Đạo

 

"Chị em Mân Côi được mời gọi cùng với Mẹ Maria bước theo Chúa Cứu Thế trong hành trình cứu độ, bằng việc chiêm ngắm và sống các mầu nhiệm cuộc đời Người: nhập thể, rao giảng Tin Mừng, khổ nạn và phục sinh trong chính cuộc sống của mình. Chị em mang ơn cứu độ đến cho mọi người bằng đời sống truyền giáo theo sứ mạng của Dòng". (HL 4.1)

Đời sống của nữ tu Mân Côi là một hành trình cứu độ. Chị em được mời gọi cùng với Mẹ Maria bước theo Chúa Giêsu trên đường cứu thế, bằng việc chiêm ngắm và sống các mầu nhiệm cuộc đời Người: nhập thể, nhập thế, khổ nạn và phục sinh trong chính cuộc sống của mình. Chị em mang ơn cứu độ đến cho mọi người bằng đời sống tông đồ truyền giáo theo sứ mạng của Dòng.

"Với tinh thần đức ái trọn hảo, chị em Mân Côi cùng Mẹ Maria sống mầu nhiệm cứu độ và mang ơn cứu độ đến cho mọi người"[1].

Đó là tóm kết linh đạo Mân Côi. Một linh đạo đưa chị em vào con đường đức ái phục vụ ơn cứu độ như Mẹ Maria.

 

Mầu nhiệm cứu độ chính là mầu nhiệm Tình yêu Thiên Chúa mà Chúa Giêsu đã thực hiện khi bước vào cuộc sống làm người, để cứu độ trần gian. Mầu nhiệm ấy được gói trọn trong những mầu nhiệm Mân Côi mà chị em hằng chiêm ngưỡng và suy niệm.

Trong hành trình cứu độ, Mẹ Maria là mẫu gương tuyệt hảo về sự vâng phục thánh ý Thiên Chúa. Bằng đức tin và sự vâng phục, Mẹ đã tự do cộng tác vào công trình cứu độ. Từ lúc nhận lời thiên thần truyền tin với lời "xin vâng" đầu tiên, Mẹ đã sống vâng phục trong suốt cuộc đời. Qua từng biến cố, Mẹ đã liên tục thưa những tiếng "xin vâng", và cùng với Chúa Giêsu tiến bước trong hành trình đức tin với lòng vâng phục thánh ý Chúa Cha, để cuối cùng là lời "xin vâng" hiệp nhất với Chúa Giêsu trên thập giá hoàn tất ý định của Thiên Chúa.[2]

Cùng Mẹ Maria sống những mầu nhiệm ấy, chị em Mân Côi phải có một tâm hồn vâng phục, một thái độ sẵn sàng và một tình yêu lớn lao như Mẹ trước lời mời gọi của Chúa. Chị em noi gương Mẹ sống tinh thần đức ái Chúa Kitô. Chính bởi đức ái mà ơn cứu độ đã được thực hiện, chính bởi đức ái mà chị em Mân Côi ra đi loan báo Tin mừng, và cuộc sống đức ái chính là một lời chứng hùng hồn nhất về Chúa KiTô đã chết và đã sống lại để cứu độ trần gian. Linh đạo Mân Côi hướng tới niềm hy vọng phục sinh. Bao lâu còn sống ở đời này, chúng ta vẫn chưa đạt đến đích. Vì vậy con đường chúng ta đi còn nhiều chông gai thử thách, nhưng với tình yêu và luôn có Mẹ Maria đồng hành, chúng ta bình an tiến bước trong niềm hy vọng.

1. Hiến luật Dòng Mân Côi Chí Hòa, số 4.2
2. Hiến luật Dòng Mân Côi Chí Hòa, số 13.1

Như vậy, linh đạo Mân Côi chính là "con đường Maria", con đường ngắn nhất và chắc chắn nhất để đến với Chúa Giêsu.[3][4] Thực vậy, Mẹ Maria là người thầy, người hướng dẫn đưa chúng ta đến sự hiểu biết về Đức KiTô, và biến cải chúng ta nên đồng hình đồng dạng với Đức KiTô con Mẹ[5], vì chính Mẹ đã cưu mang, nuôi nấng, dạy dỗ Đức Kitô trong suốt cuộc đời trần thế và đã đi vào vinh quang cùng với Người. Trên con đường này, chị em Mân Côi được Mẹ Maria uốn nắn dạy dỗ để mỗi ngày nên giống Chúa Giêsu hơn.

 

Mầu nhiệm Mân Côi ghi lại những biến cố đẹp nhất lịch sử cứu độ: "Thiên Chúa làm người và ở cùng chúng ta". Tình yêu Chúa đã đến, đã đi vào trần gian, tình yêu ấy đổi mới dòng lịch sử, đổi mới từng phận người, đưa chúng ta vào vương quốc của Tình Yêu.

Mỗi mầu nhiệm là một sứ mệnh, một lời mời gọi chúng ta sống theo sứ điệp Tin mừng và loan báo Tin mừng. Chị em Mân Côi cùng với Mẹ Maria và nhờ Mẹ dẫn lối, từng bước dõi theo dấu Chúa Giêsu đi hết cuộc đời trần gian, kết hiệp cuộc đời mình với những biến cố trong cuộc đời Chúa Giêsu một cách trọn vẹn, vâng phục thánh ý Chúa Cha với tình yêu của người con thảo như Chúa Giêsu.

Sống mầu nhiệm Mân Côi, chị em Mân Côi đi vào con đường phục vụ ơn cứu độ, loan báo Tin mừng: cùng Mẹ Maria đáp lời "xin vâng" hoàn toàn để Chúa sử dụng đời mình; cùng Mẹ Maria đồng hành với Đức Kitô trong suốt sứ vụ của Người; cùng Mẹ Maria tiến vào chiều sâu thẳm của tình yêu Thiên Chúa, một Thiên chúa đã vì yêu mà hạ mình cho đến chết, chết trên thập giá; rồi cùng Mẹ Maria liên kết với Giáo hội, sống niềm vui phục sinh, đón nhận sức mạnh của Thánh Thần chu toàn sứ vụ truyền giáo.[6]

 

Lời Kết

 

Cũng như Mẹ Maria, cuộc đời người chị em Mân Côi luôn gắn liền với sứ vụ của Đức Kitô, Mẹ Maria sẽ không là gì hết nếu Mẹ không là Mẹ Đấng Cứu Thế, không cộng tác với Đức Kitô trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Vì vậy hằng ngày chị em Mân Côi dâng lên Mẹ lời nguyện tha thiết trong Kinh Tận Hiến: "Lạy Mẹ diễm phúc, Mẹ đã được Chúa Cha tuyển chọn làm Mẹ Đấng Cứu Thế và đã được tham dự vào công trình cứu độ của Người. Xin Mẹ giúp chúng con bước theo Mẹ trên hành trình cứu độ của Chúa Giêsu, trong tinh thần khiêm hạ, bác ái, nghèo khó, vâng phục và trung thành; luôn nhiệt tâm dấn thân rao giảng Tin mừng và giới thiệu khuôn mặt sáng ngời của Đấng Cứu Thế cho mọi người...". Đó là "con đường Maria" là linh đạo Mân Côi.

3. Thánh Louis Marie Grignon de Montfort
4. Kinh Tận hiến của nữ tu Mân Côi
5. Rosarium Virginis Mariae 14-15
6. Rosarium Virginis Mariae 20-23