Xin Chúa Tha Thứ Cho Tôi

Xin Chúa Tha Thứ Cho Tôi

 Câu chuyện: Xin Chúa Tha Thứ Cho Tôi - Vietcatholic Sau thời cách mạng Pháp, trước cửa một nhà thờ tại kinh thành ánh sáng Paris, người ta thường thấy...

Câu chuyện về trầm tĩnh, suy nghĩ, phán đoán, thành công

Câu chuyện về trầm tĩnh, suy nghĩ, phán đoán, thành công

Trước đây có một người chủ trang trại khi đến tuần tra kho thóc, đã lỡ tay đánh rơi chiếc đồng hồ quý giá. Bởi tìm kiếm khắp nơi mà...