Lịch trình Tỉnh Dòng
  

Nối Kết

  • Holy See
  • Archdiocese - New Orleans

Christi Trúc Linh

Christi Trúc Linh

  Christi Trúc Linh Nguyen is a 17-yr-old confirmation student at Vietnamese Martyrs Church in Biloxi, MS.She and 20 other young adults received the Sacrament of Confirmation on 6/2/2017. She...

Nhi

Nhi

  Q - What is your name?A - Dạ, Nhi. Q - How long have you been in CCD program?A - I started from “Mẫu Giáo” to 2nd grade in...

YChaTheHienNăm1937 Ông John Griffith - một người làm nghề điều khiển cho các tàu bè, xe lửa qua lại trên nhánh s sông Mississipi tại tiểu bang Mississispi đã làm chấn động dư luận báo chí và người dân Hoa Kỳ khi ông đã thể hiện hành động cao thượng là hy sinh mạng sống đứa con trai 8 tuổi của mình để cứu sống cho khoảng 400 trăm hành khách đi trên chuyến xe lửa tốc hành Memphis Express...

Sau khi tổ tông phạm tội bất tuân phục. Hàng triệu triệu con chiên, bò, bồ câu... được hiến dâng để xin Thiên Chúa tha thứ tội cho dân của Ngài...nhưng vẫn không đền bù được dấu vết tội tổ tông! Bởi vì con người đã xúc phạm đến Vua trên các Vua nên đã chỉ có một Đấng ngang hàng với Thiên Chúa mới có đủ tư cách mà đền trả sự công bình của Thiên Chúa. Chính vì thế mà cách nay hơn hai thiên niên kỷ Thiên Chúa Cha đã muốn Con Một Dấu Yêu của Ngài hiến dâng mạng sống làm gía chuộc đề đền vì tội lỗi thay cho con người. Chúa Giêsu Ngôi Hai Thiên Chúa đã tự nguyện vâng phục Ý Cha Ngài để cứu thoát con người qua mọi thời đại khỏi vòng nô lệ của tội lỗi và sự chết!

Để cho Thánh Ý Chúa Cha được thể hiện. Chúa Giêsu đã phải hoàn toàn tự hạ, huỷ mình ra như không để mặc lấy thân xác phàm nhân (Phil 2:6-8). Thuở thơ ấu Ngài đã được mang đi trốn sang Ai cập-sống thân phận người tị nạn -bơ vơ nơi đất khách quê người. Ngài cũng chịu mang những giới hạn, yếu đuối như một con người nên đã phải chịu những cám dỗ hướng chiều về những dục vọng mà con người thường hay có là ham ăn ngon, ham danh vọng và ham giàu có (khi Ngài ở trong sa mạc 40 đêm ngày). Ngài cũng đã trải qua những khó khăn thiếu thốn khi sinh hạ tại hang đá Bêlem nghèo hèn, hôi tanh, rồi những lầm than của kiếp người thợ mộc tại thôn làng nhỏ bé thành Nazareth trong 30 năm trời. Ngài luôn lấy thánh Ý Chúa Cha là kim chỉ nam cho cuộc sống (Ga 4,34); ”Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy, và hoàn tất công trình của Người” Ngài cũng đã sống kiếp người lang thang rầy đây mai đó trong 3 năm cuối đời không có một nơi ở nhất định để đi rao giảng Tin mừng nước trời (Mt 8,20) “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu” Trong những ngày cuối đời Ngài đã chịu những đau khổ (Mt 26,38) “Tâm hồn Thầy buồn rầu đến chết được”. Những môn đệ thân tín kẻ thì bán, người thì chối. Trong vườn cây dầu Ngài lại tỏ rõ sự vâng phục trọn vẹn thánh Ý Chúa Cha (Lc 21,42): “Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này xa con. Tuy vậy, xin đừng cho ý con thể hiện, mà là ý Cha.” Ngài cũng đã chịu bị đánh đòn, chịu bị xỉ nhục, chịu sự khinh chê chế diễu, thách thức, bị ghét bỏ hơn là một tên trộm cướp giết người là Baraba...Trên Thánh gía Ngài cũng có cảm tưởng là chính Cha Ngài Đấng Ngài hằng tin tưởng và vâng phục bỏ rơi; “ Sao Cha bỏ con”. Ngài đã chết cái chết nhục nhã trong đau thương để cho Ý Cha Ngài được thể hiện. Để rồi nhân loại được hưởng nhờ ơn cứu độ của Ngài mang lại. Trong (Dt 5,8) có nói “Dầu là Con Thiên Chúa, Người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục.”

Hàng ngày tôi đã nhiều lần đọc kinh Lạy Cha khi đọc tôi có xin cho Ý Cha Thể Hiện, nhưng nhiều lần chẳng giống Chúa Giêsu, trong cuộc sống tôi đã không vâng ý Cha khi tôi không vâng theo những người mà Cha đặt trên tôi trong cuộc sống. Tôi không theo Ý Cha mà hay theo ý riêng tôi. Tôi cũng chẳng đón nhận những người mà Cha gửi đến cho tôi trong cuộc đời. Tôi cũng không vui lòng đón nhận những tình huống, sự việc mà trong đó Cha gửi khó khăn thử thách, bệnh tật, rủi ro, hay những giới hạn của phận người...Tôi cầu xin Chúa giúp tôi và bạn luôn biết nhìn lên gương của Ngài biết phó thác cuộc sống cho Cha Ngài, bắt chước Ngài trong mọi sự, biết cậy dựa vào ơn thánh của Ngài giúp để cho Ý Cha được Thể Hiện hàng ngày nơi cuộc sống của chúng ta hầu chúng ta được hưởng nhờ ơn cứu độ của Người và Người qua chúng ta ban ơn cứu độ cho các linh hồn mà chúng ta được phục vụ hay gặp gỡ hàng ngày.

Trong tâm tình cảm tạ Chúa đã Vâng phục Thánh Ý Chúa Cha nên đã mang lai ơn cứu độ cho chúng con.

Sr. Hồng Ân