WA Stylized Flowers2 24

Trước Thánh Thể lặng mình con tự nhủ
Cuộc sống gian trần đầy những phức tạp
Con tìm gì trong đường đời tận hiến
Tìm chữ HÒA thật khó quá Cha ơi!


Hòa sao đây khi cả hai đều cứng
Mềm được sao nếu con không nhường lui
Vâng chỗ nào khi lòng còn khó chịu
Cảm xúc thực nén dồn thật mệt sao?


Thật tệ hại nếu cuộc sống kéo lê
Nỗi chán chường ngày một nối tiếp nhau
Hòa nơi đâu nếu không tìm đối thoại
Còn mong gì tiếng cười những niềm vui?


Lòng dội vang thúc dục tình bác ái
Dĩ hòa vi quí nhà nhà an vui
Tin cậy mến thực hành con hãy nhớ
Xót thương người như Cha đã xót thương.


Ba lời khuyên nguyện nay xin vâng giữ
Khó nghèo khiết tịnh sạch trinh trong
Theo bước Cha vâng lời trên thánh giá
Như tâm nguyện ngày ngày vẫn mang theo.


MAP!