WA Stylized Flowers1 10

 

Con yêu Mẹ lắm Mẹ ơi!
Nhìn Mẹ con thấy cả trời ngát hương
Êm mơ hạnh phúc thiên đường
Lòng con quên hết đoạn trường đã qua.
Dẫu đời còn lắm phong ba
Hiểm nguy dâng hết con mà hãi chi.
Có Mẹ Mẹ dắt con đi
Biển đời cũng lắng, đêm thì cũng qua.
Tình thương Mẹ rất bao la
Chở che ủ ấp vui ca tháng ngày.
Cho con vững dạ không lay
Niềm tin phó thác trong tay Mẹ hiền.
Mẹ đưa về bến bình yên
Không còn nươc mắt buồn phiền xót xa.
Mùa xuân vĩnh cửu vui ca
Đời đời con hát ngợi ca Chúa trời.
Chúc tụng Ngài khắp nơi nơi
Uy danh hiển thánh đất trời tạ ơn.
Cho Mẹ còn mãi thương con
Và con yêu Mẹ sắt son tình nồng.