WA Stylized Flowers2 21Con yêu Mẹ lắm Mẹ ơi!

Nhìn Mẹ con thấy cả trời ngát hương

Êm mơ hạnh phúc thiên đường

Lòng con quên hết đoạn trường đã qua.

Dẫu đời còn lắm phong ba

Hiểm nguy dâng hết con mà hãi chi.

Có Mẹ Mẹ dắt con đi

Biển đời cũng lắng, đêm thì cũng qua.

Tình thương Mẹ rất bao la

Chở che ủ ấp vui ca tháng ngày.

Cho con vững dạ không lay

Niềm tin phó thác trong tay Mẹ hiền.

Mẹ đưa về bến bình yên

Không còn nươc mắt buồn phiền xót xa.

Mùa xuân vĩnh cửu vui ca

Đời đời con hát ngợi ca Chúa trời.

Chúc tụng Ngài khắp nơi nơi

Uy danh hiển thánh đất trời tạ ơn.

Cho Mẹ còn mãi thương con

Và con yêu Mẹ sắt son tình nồng.

Ẩn Danh