WA Stylized Flowers1 8Gởi Mẹ

Mẹ Maria Mân Côi
Nụ cười nở trên môi
Ôi Mẹ thật diễm phúc
Xin chúc tụng ngợi khen.
Mẹ như muối như men
Giữa dòng đời dương thế
Trên tay Mẹ bồng bế
Đấng Cứu Thế Vua Trời
Khấn xin Mẹ nhậm lời
Bao con cái nài van.
                              Với dịch bệnh tràn lan
                              Khiến con người bất an
                              Giữa vô vàn lo sợ
                              Cúi xin Mẹ nâng đỡ
                              Trợ giúp và khẩn nài
                              Lên Giê-su Chí Ái
                              Mong Ngài dủ thương đoái
                              Nhân loại đang khốn cùng.

Xin Mẹ cũng phù hộ
Con người nơi trần thế
Cho khoa học bào chế
Ra vac-xin phòng ngừa
Đưa bệnh nhân trở lại
Với nhịp sống thường ngày
Và từ nay xin hứa
Chừa bỏ hết tội nhơ
Để một lòng kính thờ
Một mình Chúa mà thôi.
                             Sống lôi thôi xin bỏ
                             Nếp xa hoa xin chừa
                             Bừa bãi xin gác lại
                             Để chọn Mẹ làm gương
                             Theo chân Chúa lên đường
                             Sống yêu thương phục vụ.
Lấy Chúa làm cột trụ
Trong chọn lựa hàng ngày
Sống sự thật thẳng ngay
Đánh bay mọi dịch bệnh
Tuân theo ba mệnh lệnh
Mẹ đã truyền khi xưa
Cũng là cách phòng ngừa
Khỏi tang thương chết chóc.

MJG