WA Stylized Flowers1 8

Trời Sàigòn một chiều mưa thường lệ
Bao con người giá lạnh mưu sinh…
Một em bé thân hình gầy guộc
Đôi vai rung lên dưới mưa gió
Hai tay bó lấy những tờ vé số nhỏ
Em khóc nức lên trong mưa

Mẹ em đang bệnh, em và chị đang đói
Không ai mua hết, không ai mua hết!!!
Em ngước lên nhìn,
Hững hờ dòng người lướt qua…
Mẹ ơi con lạnh, chị ơi em lạnh...

Một gánh hàng rong chất nặng
Mọi người đi qua, mọi người đi qua
Lẳng lặng nhìn, lẳng lặng đi
Không ai mua, không ai mua
Mẹ tôi đang bệnh, con tôi cần sữa
Hững hờ dòng người lướt qua…
... Mẹ ơi ... con ơi...

Mưa tầm tã cụ già bơ vơ trong chợ tàn
Mua cho bà đi con, mua cho bà đi con
Cá còn nhiều, cá còn nhiều quá
Con gái bà đang bệnh, cháu bà đang đói
Hững hờ dòng người lướt qua...
... Con ơi ... cháu ơi...

Bà ơi người chỉ mua được một cân thôi
Chị ơi người chỉ mua được một ít thôi
Em ơi người chỉ mua được một tờ thôi…
Có người biết họ khổ lắm, đói lắm, lạnh lắm
Nhưng người bất lực

Người thấy lạnh cóng không vì mưa, không vì gió
Lạnh trong bóng dòng người hững hờ bước qua
Người ước...
Chiều mưa Sàigòn không còn giá lạnh!?

Bernadette