abstract flower 7Nếu con là giọt nước
Trong biển cả bao la
Chúa cuốn con lên nhé
Thành áng mây bay xa.


Nếu con là hạt sương
Đọng trên cỏ buổi sáng
Chúa cho con thấm xuống
Làm cho cỏ thêm xanh.


Nếu con là giọt lệ
Lệ hối hận ăn năn
Thì cho con rửa sạch
Bao muộn phiền tội nhơ.


Nếu con là hạt mưa
Thì cho con rơi xuống
Những vườn hoa đang khô
Giúp hoa nở tươi thắm.


Nếu con là giọt nắng
Chiếu sáng cõi trần gian
Xua tan màn tăm tối
Cho đời thêm tươi vui.


Nếu con là hạt lúa
Nguyện rơi trên đất mềm
Chết đi sinh hoa trái
Mùa gặt người thợ vui.


Nếu con là hạt cát
Nằm bên cảnh biển khơi
Biển khơi xin là Chúa
Hạt cát được vui chơi.


Xin được là nụ cười
Trong ánh mắt trẻ thơ
Là bàn tay bé nhỏ
Trong tình Chúa tuyệt vời.

Bọt Biển