DTMariaHoangDiem

 

 

Tên: Maria Hoàng Thị Diễm Quỳnh
Sinh ngày 1/1/2001
Quê quán: Khánh Hòa
Học vấn:Chuẩn bị đi học cao đẳng Tiếng Anh –

Trường CĐ Công Nghệ Thủ Đức