DTTeresaBuiNgocHan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên: Teresa Bùi Ngọc Hân
Sinh ngày: 5/12/2002
Quê quán: Tây Ninh
Học vấn: Đang chuẩn bị thi Đại Học chuyên ngành tiếng Anh