thienchua giau long thuong xotChính vì tình yêu thương vô bờ, Đấng Phục Sinh đã hiện ra rất nhiều lần cho các tông đồ, các môn đệ, để giúp chúng ta hiểu được lòng yêu thương vô biên của Người và để chúng ta chia sẻ vào sự sống mới của Thiên Chúa.

Sự sống mới của Đấng Phục Sinh không giống như cuộc hồi sinh của con gái ông Giairô, con trai bà góa thành Naim và Lazarô. Đấng Phục Sinh không phải chỉ trở lại cuộc sống bình thường trong không gian và thời gian với các điều kiện vật chất như mọi người, mà Đấng Phục Sinh sống một cách thức mới trong chiều kích của Thiên Chúa hằng sống. Đấng Phục Sinh giới thiệu cho chúng ta một sự sống mới, một sự hiện hữu mới, để chúng ta thông phần vào sự sống mới của Thiên Chúa, một Thiên Chúa ở khắp mọi nơi và hiện diện trong mọi thời. Tuy dù, cửa nhà các môn đệ đóng kín, nhưng Đấng Phục Sinh vẫn hiện ra đứng giữa mọi người, cùng ăn cùng uống với họ để họ nhận ra sự hiện diện của Đấng Phục Sinh và biến đổi các môn đệ qua việc Đấng Phục Sinh thổi hơi trên các môn đệ, để tạo dựng nên những con người mới, những con người được chia sẻ sự sống vĩnh hằng nhờ Thần Khí của Đấng Phục Sinh.

Đấng Phục Sinh, Thiên Chúa giàu lòng thương xót sẽ cho chúng ta cảm nghiệm được sức mạnh và quyền năng của Ngài để chúng ta hiểu và nhận ra Ngài đang hiện diện sống động bên ta, ban cho ta sự sống mới, để chúng ta không còn lệ thuộc vào vật chất, vào không gian, thời gian và định luật của thể xác, để tâm hồn chúng ta mở rộng ra cho mọi người, mọi vật xung quanh mình.

Khi suy nghĩ về lòng thương xót của Thiên Chúa và sự sống mới của Đấng Phục Sinh. Xin cho con cảm nghiệm được sự hiện diện sống động của Ngài để con làm chứng cho sự hiện của Ngài ở khắp mọi nơi. Amen.

Cát Biển