loan baoChúa Giêsu Phục Sinh là tâm điểm của toàn bộ lời rao giảng của các tông đồ cũng như tất cả đời sống đức tin của tín hữu vì “nếu Đức Kitô không sống lại, lời rao giảng của chúng tôi sẽ vô ích và lòng tin của anh em cũng thực là trống rỗng...”(1Cr 15,14-15).


Chúa Giêsu đã chết như một con người. Cái chết của Người không phải là hậu quả tất yếu của tội lỗi, vì Đức Giêsu không phạm tội, nhưng đến từ sự khiêm hạ của Thiên Chúa, là tình yêu Thiên Chúa xuống với con người để đưa con người về với Thiên Chúa( ĐGH Bênêđictô XVI, Đức Giêsu thành Nazareth, phần II, chương 9- “Cuộc Phục Sinh của Đức Giêsu từ trong cõi chết”). Vì thế, cuộc sống lại của Đức Giêsu cũng sẽ là hậu quả tất yếu của tình yêu Thiên Chúa.


Cuộc sống lại này được diễn tả bằng hai bằng chứng: ngôi mộ trống và các lần hiện ra của Đấng Phục Sinh. Những bằng chứng này giúp chúng ta tin và xác tín vào Đức Giêsu Phục Sinh, vì cuộc sống lại của Đức Giêsu vừa là một sự kiện có thật xảy ra trong lịch sử, vừa là một mầu nhiệm mà chúng ta cần phải có đức tin để TIN và loan báo về Đấng Phục Sinh cho tất cả mọi người vì Ngài sai chúng ta đi khắp mọi nơi loan báo Tin Mừng. Alleluia!

Cát Biển