hoa naoHoa nào mẹ yêu nhất.
Hoa nghèo khó đơn sơ.
Hoa vâng phục mến yêu.
Hoa thanh khiết thủy chung.
Hoa mến Chúa yêu người.
Nhưng hoa Mẹ yêu nhất.
Hoa chu toàn ý Chúa.

Tháng hoa của Mẹ về.
Con quì dưới bóng Mẹ.
Dâng Mẹ hoa lòng con.
Hòa lẫn hoa đồng nội.
Tất cả cùng tỏa hương.

Dâng Mẹ hoa Mân Côi.
Hoa Vui, Sáng, Thương, Mừng.
Đóa hoa của tình yêu.
Xin Mẹ dạy con yêu.
Yêu như Mẹ đã yêu.
Vâng như Mẹ đã vâng.
Là chu toàn ý Chúa.
Mến Chúa và yêu người.

Cát Biển