TheoThayTheo Thầy bỏ lưới, bỏ thuyền.
Sống tình môn đệ, nghĩa duyên mặn nồng.
Nguyện đời hết dạ vun trồng.
Ân tình cứu độ thắm lòng nhân gian.

Tin tưởng tuyệt đối vào Người Thầy tuyệt vời để chăm chỉ lắng nghe và thực hiện Lời Người trong mọi hoàn cảnh của đời sống. Can đảm và quảng đại bước theo Thầy Giêsu bất chấp mọi thử thách, đau thương để hoàn thành công trình cứu độ mà Chúa Cha đã giao phó: “Hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những kẻ chài lưới người”(Mc 1, 17). Dám từ bỏ chính mình, sau khi đã dâng hiến tất cả, để trở thành hiện thân của Thầy Giêsu: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo”(Lc 9,23). Hiền lành và khiêm tốn thật lòng trước mọi thành công và quyền năng mà Thầy Giêsu chia sẻ trong Thần Khí của Người khi lãnh nhận sứ mạng là người Thầy chỉ dạy cho con người con đường sự thật và sự sống: “Hãy học với tôi vì tôi hiền lành và khiêm tốn thật lòng” (Mt 11,29).

Vâng, tôi chọn Thầy Giêsu và đi theo Thầy Giêsu là con đường dẫn đến sự thật và sự sống, dẫn đến tình yêu và hạnh phúc vĩnh hằng. Giờ đây, tôi chỉ còn sống “ nhờ Người, với Người, trong người, và vì Người” mà thôi. Chính lúc tôi gắn bó mật thiết với Thầy Giêsu tôi trở thành Tin Mừng sống động của Người với niềm mơ ước trong đời thánh hiến: sống niềm vui, sống ngôn sứ, sống hiệp thông, sống dấn thân và sống hữu ích (x. Tông thư về năm đời sống thánh hiến của ĐTC Phanxicô).

Cát Biển