WA Stylized Flowers1 13Sách: CHỊ NỮ TU GIỮA ĐỜI SỐNG THƯỜNG NGÀY
Soạn giả: A.K. - Nhà xuất bản Tôn giáo

 

  • Thời giờ là quý: Chúa sinh ra tôi, mục đích để tôi thờ phượng Chúa, nên thánh và được rỗi linh hồn. Các ơn giúp tôi chu toàn mục đích ấy, Chúa chỉ ban cho dần dần. Mỗi ngày tôi dùng ơn Chúa làm sao, thì đời sống thiêng liêng tôi sẽ như vậy. (tr.20)

  • Đừng làm việc như máy: Tôi phải thánh hóa luôn luôn mọi việc mới được, làm sao cho việc gì cũng có định hướng siêu nhiên: cùng Chúa, vì Chúa và bởi Chúa. (tr.30)

  • Việc nguyện tắt: Tôi chỉ nguyện ngắm nửa giờ hay một giờ buổi sáng mà thôi, nhưng suốt ngày tôi phải cầu nguyện và than thở với Chúa một cách âm thầm: “Phải cầu nguyện luôn”. (tr.77)

  • Kinh Mân Côi: “Kính mừng Maria…, Thánh Maria…” lặp đi lặp lại đều đều để diễn tả tình con yêu mến…Ai bảo là chán! (tr. 98)

  • Thánh thể với nữ tu: Thầy ở lại trong nhà tạm chỉ mong mưu ích cho con. Tâm hồn con sao lại không có lúc cần chỗ nương tựa, trong những giây phút khó khăn đen tối, khi tất cả mọi sự trong đời con chỉ là đau thương sầu khổ, Thầy sẽ cho con nương nhờ, nếu con đến tìm Thầy. (tr.104)

  • Thinh lặng bề trong: Thánh Gregoriô dạy: “Không có sự vắng vẻ trong lòng mà có sự vắng vẻ ngoài xác nào có ích gì?” Thinh lặng bề trong nghĩa là tôi xô đẩy tất cả ồn ào thế gian ra ngoài, đóng cửa linh hồn lại để tôi với Chúa sống động và kết hợp mật thiết. (tr. 126)