professed sisters

 

 

 

 

 

 

Xuân Kỷ Hợi 2019

     Kỷ Hợi đang đến nơi rồi

Chúc cho các chị một năm xuân này

     Đầy ơn thánh đức của Ngài

Thêm tình Thiên Chúa, an bình vui tươi

     Thánh hiến ta đã đã dâng Ngài

Ngài cho luôn mãi xác hồn an khang

     Chúc chị luôn mãi cười vang

Ân tình thiên Chúa chứa chan vô vàn

     Em đây xin chúc cộng đoàn

An khang thịnh vượng trong tình yêu Cha

     Chị em yêu mến mặn mà

Ta nên gương sáng trong nhà yêu thương

     Để cho tình Chúa thêm hương

Chị em làm chứng tình thương mọi miền

     Rạng danh con Rồng Cháu Tiên

Ta người con Việt tỏa hương khắp miền.