Message of His Holiness Pope Francis for Lent 2018

Message of His Holiness Pope Francis for Lent 2018

  “Because of the increase of inquity, the love of many will grow cold” (Mt 24:12) Dear Brothers and Sisters, Once again, the Pasch of the Lord draws near! In...

Mùa Để Bắt Đầu Yêu Thương

Mùa Để Bắt Đầu Yêu Thương

§ Lm Giuse Trương Đình Hiền (THỨ TƯ LỄ TRO 2018) Dẫn nhập đầu lễ : Kính thưa ông bà và anh chị em, Trước ngưỡng cửa của ngày Tết...