Bài Mới

TinhEmNghiaChiĐã sinh ra là phận người dòn mỏng
Sao tránh khỏi những yếu đuối lỗi lầm,
Biết bao lần đã hăng hái quyết tâm,
Lại vấp ngã, đứng lên lại vấp ngã.

Chính vì thế cần đến Chúa thứ tha,
Cần chị em uốn nắn ngày từng ngày
Cần can đảm kiên vững trong hăng say
Dù đau đớn dù con tim tan nát.

Chân nhịp bước lên đường mang tiếng hát,
Khúc tạ ơn vì có Chúa song hành
Thầy chí ái như mục tử nhân lành,
Đưa chiên lạc về cánh đồng lúa mới.

Con quyết tâm ngày từng ngày biến đổi,
Nên giống Thầy, Đấng Hoàn Thiện yêu thương
Đời Thánh Hiến, nụ hồng nhỏ tỏa hương,
Trong tình Chúa, trong tình em nghĩa chị.

Hồng tỉ muội