Qua cho Chua Hai DongCon có gì để dâng
Làm quà Mừng Sinh Nhật
Giêsu bé trẻ thơ
Nằm trong máng bò chiên!

Triều Thiên Cung hôm ấy
Chờ đợi trong phút giây
Lời Thiên Sứ đến cùng
Ngỏ lời với Trinh Nữ.

Lời Xin Vâng chấp nhận
Để Thiên Chúa Ngôi Lời
Xuống Nhập Thể làm người
Như chương trình đã định.

Thiên Cung ngày hôm ấy
Rộn rã chi khác thường
Kể từ ngày đóng cửa
Ngăn cách chốn Thiên đàng
Cùng hạ dưới trần gian.

Với tâm tình chuẩn bị
Dành cho Chúa chỗ nhất
Trong chính cung lòng này
Làm máng cỏ ấm êm
Cho Chúa Giêsu đến.

Với tinh thần cầu nguyện
Cùng Mẹ Maria
Chuẩn bị đón mừng Chúa
Bằng tinh thần sám hối
Kèm theo hi sinh nhỏ.

Mỗi đêm tối kết ngày
Lại âm thầm tự hỏi
Quà dâng Chúa là gì?
Lạy Chúa đây tâm tư
Của lễ đời dâng hiến.

Con dâng Chúa mỗi ngày
Cùng con người yếu đuối
Với khả năng Chúa ban
Kèm theo lòng cố gắng
Với tâm tình thức tỉnh
Làm lại chiếc nôi mới
Để làm Quà dâng Chúa.

Rồi con lại tự hỏi
Quà này Chúa thích không
Con nhẹ nhàng thỏ thẻ
Chắc là Chúa thích nhiều.

HLL