abstract flower 4Trong khu vườn đầy hoa thơm cỏ lạ,
Ngài chọn con đóa hoa dại xinh xinh
Nét đơn sơ màu thanh thoát trắng tinh
Làm của lễ trên bàn thờ hy tế.

Con thầm thĩ Ngài yêu con đến thế,
Chẳng màng chi những dòn mỏng phận người,
Buổi sáng sớm vẫn sắc trắng hồng tươi,
Lúc chiều về đã vương màu tang tóc.

Rồi hoa nhỏ tính tình hay thay đổi,
Khi hờn dỗi, lúc nóng nảy kiêu căng
Ý riêng mình một mực cứ khăng khăng
Nhưng tình Chúa luôn bao dung tất cả.

Thân hèn yếu biết lấy gì đáp trả,
Chỉ phận người mỏng mảnh tựa sương mai,
Một cơn gió chút hương sắc tàn phai
Xin dâng Ngài trọn bước đường tương lai.

Hồng tỉ muội.