bullets

Quỳ trước Thánh Thể nhiệm mầu,
Cảm nghiệm tình Chúa cao sâu vô vàn,
Lòng con thổn thức ngổn ngang,
Bao điều tâm sự, cùng Ngài thân thưa
Ân tình Chúa đổ như mưa,
Làm sao đền đáp cho vừa Chúa ơi,
Dặm xanh trải rộng chân trời,
Bàn tay Chúa dẫn, sáng ngời niềm tin,
Chắp tay quỳ gối nguyện xin,
Trọn đời con sống, kiếm tìm Ngài thôi.
Thời gian lặng lẽ êm trôi,
Ngài yêu chẳng để đơn côi một mình,
Dù con yếu đuối vô tình,
Bao lần mê đắm hư vinh cõi trần,
Chạy theo thế sự phù vân
Thì Ngài vẫn cứ kiên tâm đợi chờ,
An bình trong Chúa nên thơ
Tạo thành tuyệt tác, đời đời tụng ca.

Hồng tỉ muội