BienvaToi

Đứng trước biển tôi thấy mình bé nhỏ
Như hạt cát đang xào xạc dưới chân
Như tiếng sáo cung trầm bổng vọng ngân
Làm thao thức trái tim người lữ khách
Tôi yêu biển, biển trải rộng mênh mang
Biển đưa tôi vượt giới hạn không gian
Biển nhẹ nhàng từng đợt sóng miên man
Cho hồn tôi sự yên bình thanh thản.
Tôi yêu biển màu xanh của ước mơ
Dải cát trắng mênh mông dài vô tận
Lòng biển rộng chứa bao điều bất ngờ
Cho tuổi thơ thêm ngọt ngào êm dịu.
Ngụp trong biển như lặn trong tình yêu
Của Ba Ngôi Thiên Chúa quá cao siêu
Tôi chỉ biết thầm thĩ riêng một điều
Tạ ơn Ngài, Đấng Tình Quân trung tín.

Đứng trước biển tôi thấy mình bé nhỏ

Như hạt cát đang xào xạc dưới chân
Như tiếng sáo cung trầm bổng vọng ngân
Làm thao thức trái tim người lữ khách
Tôi yêu biển, biển trải rộng mênh mang
Biển đưa tôi vượt giới hạn không gian
Biển nhẹ nhàng từng đợt sóng miên man
Cho hồn tôi sự yên bình thanh thản.
Tôi yêu biển màu xanh của ước mơ
Dải cát trắng mênh mông dài vô tận
Lòng biển rộng chứa bao điều bất ngờ
Cho tuổi thơ thêm ngọt ngào êm dịu.
Ngụp trong biển như lặn trong tình yêu
Của Ba Ngôi Thiên Chúa quá cao siêu
Tôi chỉ biết thầm thĩ riêng một điều
Tạ ơn Ngài, Đấng Tình Quân trung tín.

Hồng tỉ muội