motvoimotlamay

 

 

Mẹ hỏi con một với một là mấy?
Không ngần ngại con đáp lại là hai
Nhẹ lắc đầu mẹ cười bảo con sai,
Một với một không là hai con ạ!

Con ngúng nguẩy xòe bàn tay ra đếm,
Một với một thật rõ ràng là hai,
Con gái mẹ quả rất đúng là tài
Sao không chịu mẹ chứng minh xem thử?

Mẹ dịu dàng chỉ tay lên Thập Giá
Đối với Ngài chẳng phép nào đúng cả
Vì Thiên Chúa, Ngài thật đúng là Cha
Mà tự hạ nên như người tôi tớ.

Tình yêu Ngài không ngôn từ diễn tả
Một lớn hơn cả một vạn, một trăm,
Chỉ trái tim rộng mở với chân thành,
Thì mới hiểu và mới tin con ạ.

Hồng Tỉ Muội