WA Stylized Flowers1 6

Nếu ai hỏi tôi yêu mùa gì nhất?

Không ngại ngần tôi sẽ thưa

Mùa Vọng Mùa trở về tận sâu thẳm cõi lòng,

Để nhận ra thân phận mình bùn bụi.

Mùa vọng mang sắc tím đợi trông

Từng ngọn nến sưởi con tim băng giá,

Đưa con về với vòng tay thứ tha

Của người Cha luôn sẵn sàng dang rộng.

Ngày mùa vọng ấp ủ một niềm vui,

Dọn máng cỏ cho Vua Trời giáng thế

Từng cọng rơm hy sinh góp mang về,

Cho cuộc sống thêm màu xanh hy vọng.

Con sẽ sống từng phút giây trông ngóng,

Bằng thức tỉnh sẵn sàng chờ chủ đến,

Cầm đèn sáng đầy dầu tin, cậy, mến,

Cùng chàng rể vào dự tiệc Nước Trời.

Hồng tỉ muội