trianXin tri ân người cha hiền yêu kính
Đã khổ công ươm tưới những mầm xanh
Để ngày nay vười hồng đã trưởng thành
Và khoe sắc trong cung lòng Giáo Hội.
Xin tri ân từng bàn tay rộng mở
Đã chở che và nâng đỡ Hội Dòng
Ơn nghĩa ấy nguyện ghi khắc trong lòng,
Là hành trang để can trường tiến bước.


Xin tri ân từng lớp người đi trước
Đã để lại một gia sản lớn lao
Gương bác ái sáng rực tựa vì sao,
Làm sống dậy tinh thần Cha Tổ Phụ.
Và trên hết, tri ân Ngài, lạy Chúa
Đấng quan phòng ấp ủ và yêu thương
Ánh mắt hiền dõi bước mọi nẻo đường
Nguồn sức mạnh đưa con về cõi phước.

Hồng tỉ muội