WA Stylized Flowers1 9

Bỗng chợt một thoáng bay qua

Với bao biến động xoay quanh kiếp người

Dịch bệnh như dấu chỉ gần

Giục người mau hãy trở về với Cha.

 

Chúa ơi! Xin Chúa xót thương

Lặng nghe tiếng khóc của bao phận người

Âm thầm một cõi đi về

Bụi tro nay lại trở về bụi tro.

 

Thời gian chay tịnh cứu linh

Người người mau hãy canh tân cải hoàn

Hiệp thông trong Chúa từ nhân

Xin Ngài nâng đỡ Đức Tin yếu mềm.

 

Vội nhìn sóng cả đổ xô

Bơ vơ, đánh thức “Chúa ơi, nước đầy...”

“Ta đây! Ta vẫn ở bên

Sao con sợ hãi buông xuôi mái chèo.”

 

Một lời Người phán, sóng im

Từ nay con biết Chúa luôn đồng hành

Vì Người gánh lấy nhân gian

Chết trên thánh giá, đau thương với đời.

 

Con tin! Lạy Chúa, xót thương!

Xin thêm Tin vững, ngước trông lên Ngài.

Pauline