ThaoThucDenHanhDong

Tình yêu thương “như chị em ruột thịt trong gia đình” theo tinh thần của Đức Cha Tổ Phụ khi người sáng lập Dòng Chị Em Con Đức Mẹ Mân Côi trên nền tảng Đức Ái trọn hảo vẫn được nuôi dưỡng trong “dòng máu thiêng liêng” của nữ tu Mân Côi qua baothế hệ. “Cảm thức thuộc về” theo ngôn ngữ tâm lí càng làm sáng lên trong tâm trí mỗi người thánh hiến theo Ơn gọi Mân Côi lòng thao thức được dấn thân phục vụ Chúa qua Giáo Hội, Hội Dòng, Cộng Đoàn và tất cả những ai Chúa gửi đến qua sứ vụ tông đồ được sai đi.  Bước vào năm thánh Sám Hối- Tri Ân-Sống Thánh với 75 năm hồng ân của Hội Dòng theo chiều dài năm tháng để chúc tụng và cảm tạ tình thương của Chúa, người nữ tu Mân Côi một lần nữa được sống lại thao thức mãnh liệt của mình khi chọn sống đời thánh hiến. Tất cả chỉ muốn làm cho vinh danh Chúa, mến Mẹ hơn và xây dựng Hội Dòng như chính gia đình mình. Để có thể giang rộng cánh tay ôm ấp lấy những thao thức lớn lao cho gia đình lớn chính là Hội Dòng, trước hết, người nữ tu được mời gọi sống mối thao thức cho tình yêu Agapê ngay trong cộng đoàn, với chị em đang sống cùng. Bởi lẽ, có một lí do rất tự nhiên của con người “dễ với người xa và khó với người gần.” Và hơn nữa, Chúa không chọn người hợp tính để sống chung với nhau. Như vậy, ta mới hiểu giá trị của đời sống cộng đoàn tu trì cao quí là dường nào. Một gia đình thiêng liêng với đầy đủ yếu tố tự nhiên như bao nhóm tập thể khác và siêu nhiên dựa trên nền tảng tinh thần Đức Ái Trọn Hảo.  Nếu đời sống người nữ tu của các Dòng khác chuyên tâm về chiêm niệm, truyền giáo hoặc phục vụ người nghèo là điểm qui chiếu về Đức Kitô như động lực cho mọi hành động, thì nữ tu Mân Côi phải là Đức Mến, trao ban yêu thương một cách rộng mở, quảng đại.  Để biến thao thức Đức Ái Trọn Hảo thành những hành động cụ thể, sống tâm tình sám hối mỗi khi biết mình hơn, tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh, và hoàn thiện bản thân mỗi ngày thêm một chút sẽ là những tia ánh sáng để thắp lên ngọn nến của 75 năm hồng ân. Do đó, chủ đề của Hội Dòng để chuẩn bị đón năm hồng ân vừa là hướng đi chung nhưng cũng rất là riêng / cá vị cho sự lớn lên trong thao thức và hành động của từng chị, từng em. Hay nói cách khác, ý thức tự luyện cá nhân dựa trên định hướng của Hội Dòng vẫn là yếu tố quan trọng. Mỗi cá nhân sống thánh với tất cả nỗ lực của mình thì Cộng Đoàn, Tỉnh Dòng, Hội Dòng sẽ lớn lên và nối dài thêm những con số sau 75 năm.  Mỗi giai đoạn đời người hay đời tu đều có những thao thức, khắc khoải cho một lý tưởng sống cao đẹp.  Dù em là những người mới chập chững trên hành trình sống đời tu, hay dù chị như ngọn nến cháy tiêu hao cả một đời để sống trọn vẹn linh đạo của Hội Dòng thì cảm thức “thuộc về” ơn gọi Mân Côi luôn luôn là nguồn sức sống vô hình để tinh thần Đức Ái được bộc lộ một cách trọn vẹn nhất. Tóm lại, năm thánh sống tri ân là cơ hội để biến thao thức thành hành động cụ thể, tình mến chân thành trong tư tưởng, lời nói, và cách cư xử với mọi người.  “Hương Hồng hoa Mến tiến dâng, 75 năm ân thánh thiết tha dâng Ngài.”

Pauline