WA Stylized Flowers1 12

 

Em vào Nhà Tập làm gì?
để rèn nhân đức, kiên trì đi tu.
Tình yêu hoàng tử Giêsu
Yêu em say đắm, cho dù hiến thân.

 

Phận em bé nhỏ muôn phần
Nhưng nhờ tình Chúa em dần vững tin.
Gian nan vất vả trăm nghìn
Chỉ vì một chữ chung tình mà thôi.

Mặc dù non đổi, núi dời
Em nguyện theo Chúa suốt đời Chúa ơi.
Hôm nay hồng phúc tuyệt vời
Em được kết nghĩa, sánh đôi cùng chàng.

Công danh sự nghiệp không màng
Vì Ngài ánh sáng dẫn đàng nẻo ngay
Hôm nay kết ước chung tay
Hồn em phơi phới, vơi đầy hồng ân.

Quên đi mọi sự gian trần
Quê hương Thiên Quốc, muôn phần tươi xinh.
Chờ em về hưởng phúc vinh
Vì em tín thác ân tình Chúa Thương.

Sa Mạc Xanh