SrGioanPhamThanh

Sr. Maria Gioan Phạm Thị Thanh, FMSR

 

Cảm tạ Chúa đã thương và chọn gọi con tận hiến cho Chúa mặc dù thấy mình không xứng đáng trước tình yêu tuyệt vời của Chúa. Cám ơn Hội Dòng đã nuôi dưỡng con, cho con được lớn lên trong tình yêu Chúa và gắn bó với Mẹ Dòng qua đời sống thiêng liêng, đời sống cộng đoàn và sứ vụ. Trong ngày đặc biệt này, ngày mà con được khấn trọn đời là cả cuộc đời con từ nay sẽ thuộc trọn về Chúa, về Hội Dòng. Nguyện xin Chúa cho con luôn xác tín về ơn gọi của mình và trung thành với lời cam kết, trung thành với tình yêu Chúa cũng như luôn sống hạnh phúc và sống hết mình, hết tình cho Chúa để phục vụ Giáo Hội.