SrMattaBuiHoang

Sr. Maria Bùi Thị Hoàng, FMSR

Cảm tạ ơn Chúa về một chặng đường đã qua và một tương lai đang chào đón phía trước. Hồng ân vĩnh khấn là một ân ban rất đặc biệt Chúa dành cho con, tình yêu của con thật nhỏ bé, còn tình Chúa thì mênh mông như biển trời, con nguyện mãi khắc ghi và trung thành để theo sát với Giêsu Đấng con yêu mến mỗi ngày.