TapVienAnnaTranYenKhanh

 

M. Anna Trần Thị Yến Khanh (Tập sinh)

Ave Maria! Con kính chào Sr. BTGT, Bà, quý Sơ và quý chị em. Con là Maria Anna Trần Thị Yến Khanh, 25 tuổi, con đến từ Đồng Nai. Con đã hiện diện trong gia đình Mân Côi được 3 năm tuổi. Con tạ ơn Chúa vì lời mời gọi “Hãy theo Thầy” mà Chúa đã gửi đến con ngang qua sự dẫn dắt của Hội Dòng, Tỉnh Dòng trong ơn gọi Mân Côi. Nay con được phúc bắt đầu một hành trình mới là ở lại trên núi Thánh cùng với Thầy. Con khao khát mình sẽ sống năm Tập hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn để được trọn vẹn thời gian hồng phúc mà Chúa đã ban tặng ngang qua Hội Dòng, Tỉnh Dòng. Con xin cảm ơn Sr. BTGT, Bà, quý Sơ và quý chị em trong Tỉnh Dòng đã luôn là hậu phương vững chắc để con được học hỏi, chia sẻ và nghiệm được yêu thương, nâng đỡ trên hành trình ơn gọi của mình. Xin Mẹ Maria cùng đồng hành với chị em Mân Côi chúng ta trong mỗi giây phút sống của hành trình dâng hiến.