TapVienAnnaTrinhLuongHuyenTrang

M. Anna Trịnh Lương Huyền Trang (Tập sinh)

 

Trải qua những ngày tháng được sống, học tập và làm việc dưới mái nhà Mân Côi yêu mến. Con Cảm nhận được ơn gọi mà con theo đuổi là một dấu ấn tình yêu sâu sắc mà Chúa đã ban tặng cho con để con theo đuổi lý tưởng của mình là: “ Đức Kitô trên Thập Giá”. Một Đức Kitô đã chết và hiến thân cho con để giờ đây con được đáp trả lại tình yêu cao vời của Ngài qua chính sự hiến dâng cuộc đời mình qua Hội Dòng Mân Côi. Con cảm tạ Chúa, cảm ơn Hội Dòng đã chọn gọi con và nâng đỡ con trong hành trình dâng hiến suốt thời gian qua. Và giờ đây, bước thêm một bước mới trên hành trình ơn gọi, con được diễm phúc bên cạnh Chúa để thầm thỉ với Ngài qua 365 ngày Thánh, đó là thời gian hồng ân mà con phải sống trọn vẹn và trân quý.