TapVienEmmanuelLeNgocChinh

 

M. Emmanuel Lê Thị Ngọc Chinh (Tập sinh)

 

"Muôn lời ngợi ca con xin dâng lên Cha...” Cám ơn Chúa thêm một lần nữa nâng con lên kề sát bên Chúa. Ngang qua Hội Dòng, Chúa mời gọi con bước thêm một bước mới, bước vào giai đoạn thân thương và gần gũi nhất để được “Ở lại với Người và để Người sai đi”. Lạy Chúa, xin nhắc con nhớ rằng mỗi ngày mới được ở trong nhà Chúa đều là sự khởi đầu trên con đường dâng hiến để con không ngừng cố gắng sống thánh và sống hoàn thiện theo gương Chúa . Xin Chúa luôn đồng hành cùng con và cho con biết sẵn sàng lên đường mỗi ngày. Bởi rằng: Tình yêu Đức Ki-tô thúc bách tôi, thúc bách tôi đi làm tông đồ cho Chúa. Tình yêu Ngài thúc bách tôi, thúc bách tôi mang Tin Vui đến cho muôn nơi.

Để kết lại số báo tháng này của cộng đoàn, chúng em xin được gửi tặng các chị một bài viết nhỏ - dòng cảm nhận của một người em lần đầu khoác lên mình tấm áo dòng. Mong cả nhà đón nhận nhé.