TapVienInhaxioTranKimTuyen

 

M. Inhaxio Trần Kim Tuyền (Tập sinh)

 

Con xin đang lời tạ ơn Chúa đã chọn gọi con trong ơn gọi thánh hiến Mân Côi và cho đến hôm nay khi chuẩn bị bước sang giai đoạn mới, con cảm thấy hạnh phúc khi kể từ đây con sẽ bắt đầu bước chân vào con đường mang tên Giêsu.
Xin các sơ cầu nguyện cho con trong hành trình sắp tới để 365 ngày trên Núi Thánh con biết Chúa và biết con nhiều hơn để con càng yêu mến Chúa và yêu mến Hội Dòng.