clipart 3roses

 

II MÙA VUI

MẸ ĐI THĂM VIẾNG

Khi được Sứ Thần loan tin cho Mẹ biết là bà chị họ Isave cũng đã cưu mang được sáu tháng trong lúc tuổi già, thì Mẹ vội vã lên đường đi thăm và giúp đỡ bà chị. Khi Mẹ vừa tới nhà bà Isave thì Hài Nhi tự trong cung lòng của người mẹ đã gặp nhau và đã nhận ra nhau. Vì thế Thánh Gioan đã gặp được Chúa.

Trong Mầu Nhiệm này, xin Chúa cho con biết nhận ra Chúa qua tha nhân qua những người con chung sống, qua những người con phục vụ và tiếp xúc hằng ngày và nhất là những người nghèo khổ, những người kém sút kém tài.

Cũng như Mẹ Maria đi đến nhà bà Isave không phải để hát kinh Magnificat (Linh hồn tôi ngợi khen Chúa). Nhưng mà Mẹ đến để giúp đỡ bà Isave. Ta cũng thế, ta đừng đi đến với người khác để phô bày kho tang trong quả tim ta, nhưng để cùng vác những gánh nặng những khổ đau của họ và chia sẻ niềm vui cũng như những trách nhiệm của họ. Như thế là ta hành động tốt đẹp và mở rộng lòng ta cho người anh chị em, để chia sẻ cho họ sự giầu có đích thực của ta và cùng nhau yêu mến Đấng đã thúc giục ta nhìn nhận và đối xử với nhau như là anh chị em ruột thịt.

Sơ Hồng