CallaLily1Tôi hằng tự hỏi, “Điều gì quan trọng nhất trong đời sống trần gian của con người?” Câu trả lời của tôi và cho riêng tôi thường vượt ra khỏi giới hạn của cuộc sống trần gian này. Tôi thấy và cảm được sự “chóng qua” của những gì là vật chất, hữu hình. “Bô mặt trái đất này sẽ qua đi.” Chỉ những gì thiêng liêng hoặc dẫn tới với Chúa mới có giá trị đời đời.

Vì thế câu trả lời cho câu hỏi trên của tôi đã dẫn tới một niềm xác tín cho cuộc đời tôi: Tìm hiểu và thi hành THÁNH Ý Chúa cho đời tôi.

Những lúc đời sống gặp những khúc quẹo và làm tôi đắn đo, lưỡng lự, và bất an, tôi nhìn vào Mẹ Maria trong Mầu Nhiệm Truyền Tin để thêm sức cho tôi, cũng như noi gương mẹ phải có tâm tình và thái độ như thế nào cho phù hợp Thánh Ý Chúa.

Mẹ cho tôi thấy mức quan trọng của đời sống cầu nguyện, sự tin tưởng phó thác triệt để vào tình yêu của Chúa cho Mẹ cũng như cả thế giới và Mẹ đã dùng con tim đơn thành để khuất phục lý trí trong sự tuân phục Thánh Ý Chúa.

Xin cho con luôn sống trong tâm tình cầu nguyện và đón nhận Thánh Ý Chúa, nhất là khi nó không như sự suy nghĩ của con. Ước gì tâm trí con được khuất phục bởi trái tim khiêm tốn và yêu mến.