flower

XIN CHO CON ĐƯỢC THỰC THI Ý CHÚA TRONG CUỘC ĐỜI DÂNG HIẾN

Tiếng Fiat đã được âm vang trong cuộc đời tôi. Tôi chấp nhận mọi biến cố vui, buồn, sướng, khổ. Khi gặp nhiều thử thách trong công việc tông đồ, tôi đều nói với Chúa, “Lạy Chúa con xin hợp với Mẹ Maria để thưa tiếng xin vâng trong cuộc đời bé nhỏ của tôi.”

Đó là kim chỉ nam, là con đường, là cách sống để hướng dẫn tôi trong tất cả mọi công việc. Tôi cảm được cùng với Mẹ Maria họa lại đời sống của Chúa. Cuộc đời của Chúa là đến để làm theo ý Cha. Nhờ vậy tôi có sự bình an và niềm vui trong Chúa. Công việc làm mỗi ngày của tôi trở nên đều đặn, vui vẻ, và thoải mái.

Ẩn Danh