4 Yellow

Một ngày qua đi

Như cánh cửa đã đóng sau lưng

Và được khóa phiá bên kia cánh cửa

Phía bên này cửa tôi không thể mở được

Muốn đi trở lại cũng không được

Cánh cửa có một cửa sổ nhỏ

Cho tôi có thể nhìn lại

 

Nhưng khi càng bước đi vào ngày mới

Tầm nhìn càng xa và bị mờ dần đi

 

Vậy tôi cần phải sống ngày hôm nay

Trọn vẹn với tất cả khả năng yêu thương

Và đôi mắt tôi phải nhìn tới

Quên đi quá khứ và sống trọn vẹn ngày mới

Để khi cánh cửa đã đóng

Tôi cảm thấy hài lòng, mãn nguyện

Mà không chút mảy may hối hận.

 

An Khương