Pope Adoration

 

 

 

 

 

Trước Thánh Thể con biết nói gì đây

Chúa ẩn thân trong tấm bánh nhỏ này

Trắng tinh tuyền, đơn sơ, và tròn trĩnh

Nhưng chứa đựng một Thiên Chúa toàn năng.

Cám ơn Chúa đã sáng kiến lạ lùng

Để con đây được gần Chúa ngày đêm

Không những thế lại trở nên lương Thần

Nuôi dưỡng hồn con thêm mạnh sức

Chúa và con nên một trong tình yêu

Hạnh phúc thay được Thiên Chúa gần kề

Cuộc đời này không có gì thay thế

Xin cho con say mê đến với Ngài

Dù chỉ là một phút giây vội vã.

An Khương

Tĩnh Tâm Năm 6/5/2011