“Kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.” (Mt 24:13)

Kiên Trì a

 

 

 

 

 

 

 

Chân trời xa thẳm

Hải âu không mỏi cánh.

Lối giăng mây mù,

Hải âu không bỏ đường bay.

Mưa rơi nặng hột

Hải âu tung cánh bay nhanh.

Gió rít thổi mạnh

Hải âu sát cánh với bầy

Kiên Tri b

 

 

 

 

 

 

 

Nước trời xa thẳm

Con đi không mỏi bước

Dặm đường cam go

Con nắm chặt tay Thầy

Cám dỗ bủa vây

Con nhìn thẳng lên Cha

Thử Thách xô đẩy

Con bám chặt vào Chúa

An Khương