Trên Thập Tự Kiaa

 

 

 

 

 

 

 

Trên thập tự kia Giêsu đã chịu chết

Người chết cho tôi, Người chết cho anh

Người chết cho em, Người chết cho mọi người

Giêsu,

Người là tù nhân của tình yêu

Người là nạn nhân cho tình yêu

Khi đã yêu Người không hề hối hận

Cho dù đời ta sống hoang đàng tội lỗi

Người vẫn yêu thương, Người mãi xót thương

Người yêu thương ta tới cùng

Ôi tình yêu Giêsu thật cao quí

Đời sống con đây xin hiến dâng cho Người

Nguyện yêu Người trọn tình con

Phụng sự Người suốt đời con

Trên thập tự kia, Giêsu đã chịu chết

Của lễ dâng Cha để kéo muôn ơn trời

Trên thập tự kia, Giêsu đã chịu chết

Của lễ hy sinh đền tội cho muôn người

Trên thập tự kia Giêsu đã chịu chết

Để kết liên con cùng tình Cha trên trời.

An Khương