Resurrection3Linh hồn những người công chính ở trong tay Chúa, và đau khổ sự chết không làm gì được các ngài. Đối với con mắt người không hiểu biết, thì hình như các ngài đã chết, và việc các ngài từ biệt chúng ta, là như đi vào cõi tiêu diệt. Nhưng thật ra, các ngài sống trong bình an. Và trước mặt người đời, dầu các ngài có chịu khổ hình, lòng cậy trông của các ngài cũng không chết. (Kn 3:1-2)

Tối tăm dầy đặc của cõi chết đè nặng, chôn vùi tinh thần tôi trong âm u, thinh lặng.

Tôi mong được nâng lên, được hít thở, được nhìn thấy ánh sáng, được thả tự do, vượt ra khỏi cõi chết. Tôi mong “Thần Khí Chúa thổi đến để tôi được sống.” (Ez 33:9)

Sự phấn đấu cứ tiếp tục theo thời gian. Tuy nhiên Chúa và tôi, có vẻ như đang cùng hiện diện với một chút gì hợp nhất. Trong thẳm sâu tâm hồn, tôi vững tin vào tình yêu và lòng thương xót Chúa. Có lẽ lòng tin của tôi vào Chúa lúc này còn mạnh hơn bao giờ hết.

Một điều tôi học được trong thời gian này rằng Chúa là Chúa của thinh lặng, của tối tăm sâu sa nhưng mạnh mẽ. Người là Thiên Chúa của sự sống, của hy vọng. Hiểu đuợc thế tôi không còn phải phấn đấu nữa, nhưng rất bình an.

Kiên nhẫn và vững tin chờ đợi, chờ đợi lòng thương xót Chúa khi thời hạn đến.

Chờ đợi với niềm hy vọng một ngày Chúa sẽ thổi hơi “Thần Khí Sự Sống” vào, làm cho đống xương khô của tôi được hồi sinh, vùng dậy, được thả tư do, được nhìn thấy ánh sáng, được hít thở hơi thở của sự sống mới.

Tin tưởng, hy vọng, kiên nhẫn, chờ đợi. Chúa sẽ đem thần khí đến trên tôi. Và tôi sẽ sống. (Ez 33:5)