nativity scene tree wise men in the desert   Khat Mong Gap Nguoi

 

“Khi Ðức Giêsu ra đời tại Bêlem, miền Giuđê, thời vua Hêrôđê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Ðông đến Giêrusalem, và hỏi: “Ðức Vua dân Do Thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Ðông, nên chúng tôi đến bái lạy Người.” Nghe tin ấy, vua Hêrôđê bối rối, và cả thành Giêrusalem cũng xôn xao. Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế, các kinh sư trong dân lại, và hỏi cho biết Ðấng Kitô phải sinh ra ở đâu. Họ trả lời: “Tại Bêlem, miền Giuđê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng: Phần ngươi, hỡi Bêlem, miền đất Giuđa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giuđa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Israel dân Ta sẽ ra đời”.

Bấy giờ vua Hêrôđê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. Rồi vua phái các vị ấy đi Bêlem và dặn rằng: “Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người.” Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Ðông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình bái lạy Người, rồi mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hêrôđê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình.”( Mt 2, 1-12)

I. RA ĐI VỚI MÓN QUÀ QUÍ GIÁ NHẤT

“Ba vị chiêm tinh từ phương đông” chắc đã có lòng mong đợi từ lâu, lòng mong đợi “Đức Vua dân Do Thái,” một Đấng Công Chính sẽ đến để chăn dắt dân Người. Lòng mong đợi của họ bấy lâu nay đã được trả lời: “một vì sao xuất hiện bên phương đông.” Khi đã nhận ra “vì sao của Người” họ đã vội vã bỏ xứ sở ra đi mang theo món quà có lẽ đối với họ là quí giá nhất để dâng tặng một vị Vua.

- Còn tôi, tôi đang đi theo ai, theo cái gì trong đời sống?

- Khi nhận ra những dấu chỉ do Chúa Thánh Linh soi sáng, tôi có mau mắn ra khỏi khu vực tiện nghi, thoải mái? Bỏ lại những người tôi yêu quí? từ bỏ những vật tôi ưa thích để ra đi với lòng tin tưởng và phó thác không?

- Khi từ bỏ và ra đi tôi mong được gì?

II. KHAO KHÁT

Ba vị chiêm tinh ra đi theo ánh sao nhỏ xa xăm trên bầu trời với lòng tin tưởng nó sẽ dẫn họ đến gặp “Vua dân Do Thái mới hạ sinh.” Trong lòng chắc họ nghĩ rằng một vị vua thì phải được sinh ra trong cung điện nguy nga tráng lệ, nằm trên giường ấm áp, có nhiều người sụp lạy, phục vụ xung quanh. Thật là một sự ngỡ ngàng quá lớn khi ánh sao dừng lại trước căn nhà thô sơ.

- Tôi đang tìm gì?

- Tôi đang khao khát,mong đợi gì nhất trong đời sống?

- Đâu là những giây phút ngỡ ngàng Chúa đem đến cho đời sống tôi?

III. ÁNH SAO DẪN ĐƯỜNG

“Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Ðông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại”.

Ánh sao khi hiện, khi ẩn nhưng ba vị chiêm tinh không bỏ cuộc. Cũng nhờ lòng khao khát được gặp vị Vua cách mãnh liệt, họ đã không ngại dừng lại, hỏi han, tiếp tục tìm được lại đường. Nhờ lòng kiên vững, bền chí, và tin tưởng, họ đã đã được ngôi sao tiếp tục hiện ra dẫn họ đến gặp được Vị Vua mà họ hằng mong đợi. Khi gặp được Vị Vua họ hằng mong đợi, họ “liền sấp mình bái lạy Người, rồi mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến.”

- Khi bước đi trong đêm tối đức tin, tôi có dễ dàng bỏ cuộc không?

- Đâu là những ngôi sao của “Người” dẫn lối tôi đến gặp Người?

- Khi mất ánh sáng dẫn đường, tôi dựa vào đâu để tìm lại được ánh sáng để tiếp tục bước đi?

- Món quà quí giá nhất tôi sẽ dâng lên Vua là gì?

IV. LẮNG NGHE

“Họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hêrôđê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình.”

Ba vị chiêm tinh đã mở lòng lắng nghe sự hướng dẫn của Chúa, bỏ lối cũ, đi lối khác để ra về. Còn tôi, đã có nhiều lần trong đời sống tôi đã được sự hướng dẫn của Thần Linh Chúa trong tâm hồn, qua Lời Chúa, qua hoàn cảnh, qua những người tôi gặp trên đường đời.

- Tôi có tỉnh thức, nhạy cảm, và khiêm tốn đón nhận và lắng nghe sự chỉ dẫn không?

- Tôi có mau mắn từ bỏ con đường cũ và đi theo con đường mới Chúa dạy bảo không?

Lạy Chúa Giêsu,

Nhiều lúc trong đời sống, con không biết con tìm gì, con muốn gì. Con luẩn quẩn với chính mình, với những xoay vần của thế gian, của vật chất, của ý riêng; Nhiều khi chúng làm con bị đảo điên, mờ nhãn quan, mù đường, lạc lối. Ánh sáng và bóng tối không ngừng tiếp diễn trong tâm hồn, trong đời sống, trong thế gian.

Ba vị chiêm tinh,

- mong ước gặp Chúa

- họ ra đi

- họ gặp được Chúa

- họ dừng lại

- ra về bằng con đường mới

Xin cho con tâm hồn như ba vị chiêm tinh:

- biết đặt lòng khao khát mong đợi đúng chỗ.

- biết tìm kiếm đúng điều.

- biết can đảm ra đi khỏi chính mình, khỏi vùng tiện nghi, thoải mái

- biết tin tưởng bền chí khi mất ánh sao

- biết dừng chân, khiêm tốn hỏi han khi lạc lối.

- biết mở lòng lắng nghe khi được soi sáng, hướng dẫn

- biết dâng lên Chúa món quà quí nhất đời con.

Xin giúp con luôn giữ ngọn lửa đức tin vào Chúa trong tâm hồn và cẩn thận gìn giữ nó.  

Xin cho con nhận ra những giây phút ngỡ ngàng Chúa đem đến cho con đó là sự hiện diện của Chúa từng giây phút trong đời, gặp được Chúa, và đi theo đường lối Chúa.