SuSongLạy Chúa,
Con yêu sự sống
Với tất cả những vẻ đẹp
Và sống động của nó:
Thảm cỏ xanh,
Bầu trời thanh,
Cây lá tươi
Hoa thơm, đẹp
Chim trời ca hát,
Súc vật vô tư
Núi đồi chập chùng
Biển cả mênh mông
Với làn sóng dập dùng
Và nhất là
Gia đình thân thương
Bạn hữu xa gần
Cám ơn Chúa
Đã ban sự sống.
Cám ơn Chúa
Vì chính Chúa là Sự Sống.

An Khương