abstract star flowerXưa ở Bồ-đào-nha
Trong làng Fa-ti-ma,
Đức Mẹ đã hiện ra,
Cùng với ba em nhỏ.

Lắng lo Mẹ nhủ khuyên,
Chuyên cần kinh Mân Côi
Hồi tâm và trở về.
Mẫu tâm Mẹ sùng kính
Hầu có được hòa bình.

Ngày nay tội ngập tràn
Bán người, giết thai nhi
Gây đau khổ cho Mẹ.
Trong tim người, tim mình
Đang đắm chìm trong tội
Biết hối lỗi quay về
Để được ơn tái sinh ,
Trong ân tình của Chúa.

Ai ơi xin lắng nghe,
Mệnh lệnh Mẹ năm xưa,
Mau đưa ra thi hành
Hầu dập tắt chiến tranh.

Thành kính van xin Mẹ,
Thỏ thẻ cầu khẩn Chúa,
Xua đuổi lũ quỷ ma,
Để chúng con bình yên.
Sống trong tình con thảo.
Ước mong sao đẹp lòng
Chúa cao cả nhân lành.

Sr. Hồng Ân, FMSR