abstract flower 7Hôm Nay đến tìm tôi
Trong tay ôm đầy quà
Mời tôi tự tay mở
Tình Thiên Chúa bao la!

Chợt Hôm Qua ghé đến
Nhắc lại chuyện hôm nào
Những chuyện lòng chưa thỏa
Còn để trí vấn vương.

Tương Lai liền theo đến
Gieo trong lòng nỗi lo
Một tương lai không có
Tôi bận rộn đắn đo.

Hôm Qua được thỏa mãn
Tương Lai cũng hài lòng
Tôi quay lại mới biết
Hôm Nay đã đi xa.

Màn đêm đang dần phủ
Tôi hối hận vô vàn
Trách mình sao không tiếp
Hôm Nay - quà Chúa ban!

Lạy Thiên Chúa Chí Ái
Xin giúp con từ nay
Đừng để cho Quá Khứ
Hoặc Tương Lai bận lòng
Cho con luôn nhìn Chúa

Và chỉ tiếp Hôm Nay
Để con được tự tay
Mở lấy những món quà
Chúa gửi qua Hôm Nay.

Mây Trầm