KinhManCoiTháng mười là tháng Mân Côi,
Chị em ta hãy kính dâng lên Người.
Mẹ Hiền của Chúa Ngôi Hai
Đồng công cứu chuộc thế gian tội tình
Tràng chuỗi thắp sáng lời kinh,
Mừng Mẹ cao sáng ngự ngai Thiên Tòa.

 

Mẹ là bạn Chúa Ngôi Ba,
Cầu bầu không ngớt cho ta tại trần.
Mọi ơn của Chúa Thánh Thần
Triền miên tuôn xuống mỗi lần ta xin.

Mẹ thật rất mực trắng tinh,
Trước mặt Thiên Chúa Ngôi Cha uy quyền.

Đoàn con không ngớt lời kinh
Kính mừng Mẹ đã chín tầng hiển vinh
Xin Mẹ luôn đoái trông nhìn
Đoàn con bé nhỏ rất cần Mẹ thương
Như Mẹ chúng con sẽ vươn
Khiêm nhường, yêu Chúa, yêu người tiến hơn!

Mây Trầm