HoanThienCuocSong“Nhìn Lại Quá Khứ, Hướng Về Tương Lai, Sung Mãn Hiện Tại.”

Mỗi một lữ hành kiếp sống dương gian, ai ai cũng trải qua ít nhiều thay đổi trong cuộc sống. Những biến chuyển này có thể là công ăn, việc làm, chốn ở hoặc là sự suy nhược về sức khỏe. Và mọi thay đổi đều có ảnh hưởng đến cuộc sống an vui hay lo lắng trong giây phút hiện tại của đời sống mỗi người. Đối với cá nhân tôi, mỗi một cuộc thay đổi, biến chuyển, là một lần “Nhìn Lại Quá Khứ, Hướng Về Tương Lai và Sung Mãn Hiện Tại.” Nhờ đó tôi có được giải đáp cho cuộc sống hiện tại – sống an vui, hoàn thiện giây phút hiện tại.

Lại một lần nữa tôi được lệnh thuyên chuyển, từ bỏ nơi quen biết, thân thương, để đến miền đất xa lạ. Một người đang có công việc giờ đây giống như “dũng sĩ thất thế phải gác kiếm” từ bỏ chiến trường. Nhìn lại những chuỗi ngày tôi xông pha khắp nơi thực thi sứ vụ, tâm hồn tôi bày tỏ sao cho xiết lòng biết ơn Thiên Chúa ưu đãi trong suốt ngày tháng qua. Hồng ân Thiên Chúa luôn hằng theo dõi nâng đỡ dắt dìu tôi qua nhiều bàn tay của những người xung quanh. Các bài học thành công và thất bại trên đường đời, Thiên Chúa đã dùng để giúp tôi trưởng thành một hơn trong ơn gọi Thánh-hiến. Và Thiên Chúa mở rộng tầm con mắt đức tin để tôi giữ vững niềm tin nơi Ngài. Tôi đã trải qua nhiều khó khăn, thử thách nhưng luôn luôn cảm nghiệm được sự đồng hành, hiện diện của Thiên Chúa. Ngài chưa từng bỏ rơi tôi lẻ loi đơn hành.

Hướng về tương lai. Tương lai là một nơi chốn mịt mù xa vời nào ai biết được ngoài Thiên Chúa. Nhưng trong Đức Kitô, tôi vẫn hướng về tương lai. Như dân Do-thái trong sa mạc 40 năm trời, họ luôn hướng về tương lai của miền đất hứa tràn đầy sữa và mật ong. Qua muôn vàn thử thách cam go, họ đã thành công tiến vào vùng đất Chúa hứa. Như người lữ hành trải qua muôn muôn ngàn sự khó luôn hướng về quê hương thiên đàng. Quê hương vĩnh hằng là phần thưởng Chúa ban cho những tâm hồn luôn trung thành nơi Ngài. Thiên Chúa có một chương trình vĩ đại, tốt đẹp cho cuộc sống tôi. Tôi tin như thế. Vì Ngài yêu thương tôi. Vì Ngài là Cha tôi. Ở nơi tôi được sai đến, Chúa đã có sẵn chương trình nơi ở và công việc làm cho tôi. Phần tôi, tôi cứ vững tin mà lên đường và hoàn thiện cuộc sống hiện tại.

Sung mãn hiện tại, an vui sống giây phút hiện nay. Tương lai là của Thiên Chúa và phó thác mọi sự trong tay Ngài. Tôi chỉ có những giờ phút của ngày hôm nay; vì thế, tôi tận dụng mọi thời giờ Thiên Chúa ban cho trong giây phút này để hoàn thiện cuộc sống với mọi người và hoàn cảnh xung quanh trong một trạng thái an hòa. Sống sung mãn cách triệt để giây phút hiện tại, tâm hồn tôi an vui, bình an và thư thái. Và rồi Thiên Chúa sẽ dần dần mở ra cho tôi biết rõ ý định của Ngài và chương trình cho cuộc sống tôi. Tương lai của tôi Ngài đã sắp sẵn. Tôi chỉ cần tin tưởng nơi Thiên Chúa và an vui sống sung mãn giây phút hiện tại.

Sr. Tuyết-Dâng, FMSR