DTCPhanxico

 

Trong tháng giêng năm 2017 ĐTC mời gọi chúng ta cầu cho mọi Kitô hữu trung thành với giáo huấn của Chúa, biết sống đời cầu nguyện và bác ái huynh đệ để tái lập sự hiệp thông trọn vẹn trong Giáo Hội, bằng cách cộng tác để đáp trả lại các thách đố hiện nay của nhân loại.


January:
Christian Unity - That all Christians may be faithful to the Lord’s teaching by striving with prayer and fraternal charity to restore ecclesial communion and by collaborating to meet the challenges facing humanity.