WA Stylized Flowers1 19

 

Kính thưa toàn thể chị em quý mến,

PHỤC SINH – NGUỒN SỐNG MỚI, DANH HIỆU MỚI

“Nào ta hãy mừng vui, Chúa chiến thắng tử thần rồi, nguồn sống mới chiếu sáng tuyệt vời.”

Lời hát quen thuộc này của LM nhạc sĩ Kim Long tuyên bố một thực tại “siêu thật” hiển nhiên đối với những người có đức tin: Chúa Kitô đã phục sinh từ cõi chết, đã hủy diệt quyền lực tác hại của tử thần và đem lại cho nhân loại sự sống mới, nguồn sống mới tuyệt vời được trả giá bằng chính con đường khổ nạn và cái chết đau thương của Người! Chúng ta là những người sống đức tin, với niềm xác quyết rằng đức tin của chúng ta không trống rỗng (x. 1Cor 15:14). Vì thế chúng ta hãy vui mừng, chúng ta phải mừng vui! Và quan trọng hơn cả – chúng ta phải tỏ lộ được niềm vui đó bằng chính đời sống chúng ta.

Nói cách khác, nếu chúng ta có đức tin sống động thì “niềm vui phục sinh sẽ biến đổi cuộc đời chúng ta” (Tâm Thư CBTTQ, tháng 4//2017). Qua bí tích Rửa Tội, chúng ta đã được dìm vào trong cái chết của Đức Kitô và đã cùng được mai táng với Người. Vậy thì như Đức Kitô “đã được sống lại từ cõi chết […,] chúng ta cũng được sống một đời sống mới” (Rm 6:4).

Đời sống mới trong Đức Kitô. Đúng thế, đây chính là danh hiệu mới của chúng ta; đây chính là ID mới của những người tin. Từ đây chúng ta không còn sống cho chính mình – cho Lan, cho Loan, cho Vi …. Không, giờ đây chúng ta sống là Lan trong Chúa, là Loan trong Chúa Kitô …. Chúng ta từ bỏ những gì thuộc về con người xác thịt như “hận thù, bất hòa, ghen tuông, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái, ganh tỵ, …” để nhắm đến những “hoa quả của Thần Khí là: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ” (Gl 5:20-23).
Chúng ta có Thần Khí hướng dẫn, có sức mạnh phục sinh thúc đẩy. Chúng ta hãy chọn để đời sống mới đâm rễ sâu, phát triển lớn mạnh trong chúng ta, trong Tỉnh Dòng, và trong Hội Dòng thân yêu. Chúng ta một lần nữa quyết tâm nhận lấy ID của mình trong Chúa để mọi lựa chọn to nhỏ hằng ngày đều quy hướng về Ngài với niềm vui sâu thẳm vì biết rằng “chỉ những gì thuộc về Thiên Chúa mới tồn tại và bền lâu” (Tâm Thư CBTTQ).

Nguyện xin Mẹ Maria chuyển cầu cho từng chị em Mân Côi chúng con biết lấy tình yêu và ân sủng Chúa làm đủ trong cuộc sống thánh hiến và phục vụ.

Trong tình yêu Chúa và Mẹ Maria Mân Côi,
Sr. M. John Vianney Trần Huyền Vi, FMSR
Bề Trên Giám Tỉnh, USA